Administratieve dienstverlening

Wij kunnen voor u diverse administratieve taken verzorgen:

– inrichten van administraties
– samenstellen van jaarrekeningen
– beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren
– verzorgen van financiële administraties
– tussentijdse rapportages, per maand, kwartaal of halfjaar
– samenstellen van aangiften omzetbelasting
– administratieve ondersteuning
– bedrijfseconomische advisering
– analyse van resultaatontwikkeling